Monday, March 31, 2008

Matlamat

Hasil kerjasama di antara pemimpin dan penduduk setempat diharap dapat menjadikan DUN Pantai Kundor semakin maju selaras dengan kehendak kerajaan pusat yang ingin melihat seluruh rakyat dapat hidup dengan aman sentosa tanpa ada perbalahan kaum.